Giới Thiệu


14/07/2018

Đăng tăng rao vặt sản phẩm dịch vụ miễn phí

ChoAnTam.com và ChoDongThap.net nơi Quý khách có thể đăng tin rao vặt sản phẩm dịch vụ miễn phí. Chúng tôi đang ngày càng hoàn thiện các chức năng, thêm các chức năng mới hỗ trợ tốt cho người dùng, kết nối tốt giữa người mua và người bán, người cần dịch vụ và người tìm dịch vụ.

Chi tiết »

29/06/2018

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng, qui định sử dụng, các thỏa thuận giữa công ty quản ly sàn TMĐT và các thành viên. 

Chi tiết »

14/05/2018

Giới thiệu chợ bán nông cụ

Giới thiệu chợ bán nông cụ online

Chi tiết »

14/05/2018

Giới thiệu chợ bán sinh vật cảnh online

Giới thiệu chợ bán sinh vật cảnh online

Chi tiết »

14/05/2018

Giới thiệu chợ bán đồ thủ công mỹ nghệ

Giới thiệu chợ bán đồ thủ công mỹ nghệ online

Chi tiết »

14/05/2018

Giới thiệu chợ bán gia súc gia cầm

Giới thiệu chợ bán gia súc gia cầm online

Chi tiết »

14/05/2018

Giới thiệu sàn giao dịch nông sản

Giới thiệu sàn giao dịch nông sản 

Chi tiết »